Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 27, Ρόδος 85100

Τηλέφωνο: 22410 70171